Водолазна работилница

ВОДОЛАЗЕН КОМПЮТЪР SUUNTO STINGER – ПОВРЕДА ОТ НЕПРАВИЛНО СГЛОБЯВАНЕ

Този водолазен компютър Suunto Stinger, който впрочем е сред най-емблематичните модели на производителя, пуснат на пазара през 2000-та година и все още широко използван от спортните водолазни инструктори в цял свят, поради високите му експлоатационни характеристики, има  сглобка, която изисква прецизна техническа намеса при обслужването на водолазния компютър при всяка нужда – от смяна на батерия до смяна на вътрешен електронен модул, като в описания случай, когато некомпетентно лице е направило несполучлив опит да подмени този елемент и е повредило контактора на AWC сензора.Suunto Stinger inner module OTs Нанесената повреда е необратима, въпреки, че ние успяхме да я „заобиколим“ и да възстановим функциите на водолазния компютър в тяхната пълнота. Това обаче е изключение и в никакъв случай не означава, че бихме могли отново да се справим с разрешаването на подобен проблем, предизвикан от неправилно сглобяване и некомпетентна техническа намеса.

Автор: Николай Митев, 07/2020

ВОДОЛАЗЕН РЕГУЛАТОР AQUALUNG CALYPSO 2011 – ОСОБЕНОСТ НА МОДЕЛА

Петото поколение на легендарния модел водолазен регулатор  Aqualung Calypso, пуснат на пазара през вече далечната 2011 година има конструктивна особеност във втората степен, която го прави много неустойчив експлоатационно, спрямо неговия безупречен предшественик.  Искам да обърна внимание на всички собственици на този модел, че поради изменения дизайн на връзката между MP шланга на водолазния регулатор и корпуса на втората му степен, която е променена в „бърза“ сглобка, Aqualung Calypso 2011_5th generationизработена от полимерна сплав, в това число и самия нипел, съдържащ короната, която контролира притока на дихателен газ, прииждащ от първата степен на водолазния регулатор, нипелът може да се деформира под въздействието на различни външни фактори, включително температурни изменения, от което да произлезе дефект  FF (free flow), неподлежащ на контра-баланс на втората степен на водолазния регулатор Aqualung Calypso, модел 2011. Тази неизправност може да бъде отстранена, само ако се направи подмяна на съответния елемент с нов такъв, при извършването на цялостна сервизна профилактика на водолазния регулатор от способен и упълномощен за целта водолазен техник.

Автор: Николай Митев, 05/2020

НАВОДНЕН ВОДОЛАЗЕН КОМПЮТЪР SUUNTO ZOOP

И преди съм предупреждавал за възможните крайно негативни последствия от некомпетентна намеса в техническото обслужване на водолазни компютри и на водолазни регулатори, но сега ще ви представя конкретен случай, който описва как суровите морски условия не са увредили един водолазен компютър SUUNTO Zoop, но „техническата“ намеса на непознат за мен „специалист“ е станала причина за необратима повреда на този иначе много надежден подводен инструмент.flooded suunto zoop

Водолазният компютър SUUNTO Zoop беше насочен към мен, за да се опитам да възстановя функцийте му, след като е бил обслужен за смяна на батерия от лице, което е преценило, че има знанията и уменията да направи тази техническа услуга правилно. В интерес на истината трябва да кажа, че самия производител SUUNTO стимулира подобни действия в упътването за употреба на устройството. Според разказа на ползвателя, този водолазен компютър е бил изгубен и в следствие на това е престоял на морското дъно около 5 (пет) месеца, преди отново да бъде открит…работещ и напълно изправен, но с изтощена батерия, което е напълно понятно предвид обстоятелствата. Последвалото „техническо обслужване“ с тази цел е довело до нарушаване на херметизацията на водолазния компютър, което е причинило непоправими щети. Този hard case модел водолазен компютър на SUUNTO е предназначен за употреба във водолазни клубове и това означава, че устойчивостта му срещу неправилна употреба и поддръжка е висока, но все пак няма как да бъде защитен от некомпетентно техническо обслужване.

Автор: Николай Митев, 05/2019

ЩЕТИТЕ ОТ ТЕРМИЧНАТА КОНДЕНЗАЦИЯ ВЪВ ВОДОЛАЗНИЯ КОМПЮТЪР

Генерирането на влага в интериора на водолазния компютър може да доведе до цялостна щета на електронния модул или на екрана на уреда, като образуването на тази влага е вероятно да се получи не само поради нарушена херметизация, но и заради температурна разлика между външната обвивка и вътрешното пространство на корпуса на водолазния компютър. Най-честите причини за нарушаване на херметизацията на водолазния компютър са неправилно отваряне и затваряне на отсека на батерията, спестяване на уплътнителните пръстени или на затворните рингове, както и на задните капаци за някои отделни модели водолазни компютри, износване на уплътненията на оперативните бутони и употреба на неподходящи по състав и количество смазки или греси. Възникването на вътрешен конденз може да се получи и в резултат на рязка температурна промяна на корпуса на водолазния компютър, която е по-вероятна за моделите, изработени от метални сплави. Подобно явление се случва доста рядко, но повредите, които същото може да причини на водолазния компютър са значителни. Пример за такава щета е публикуваната тук, с приложени снимки за по-ясно впечатление. Повреденият водолазен компютър е модел SUUNTO D4i със сериен номер 70….84, закупен в България преди 18 месеца и използван предимно като часовник. Според свидетелството на неговия собственик, по време на водолазна ваканция в субекваториални условия, непосредствено преди влизането му във водата за водолазно спускане, лицето Б. е забелязало влажно петно под стъклото на екрана на водолазния компютър, което бързо е изчезнало в следващите минути. Под водата обаче, функцията на водолазния компютър се е нарушила внезапно и след това е последвало пълно изключване на устройството. Извършената от мен техническа експертиза изведе до заключението за електрическа повреда в платката на електронния модул, причинена от микровълново късо съединение. SD4i_70_84 SD4i_70_84_2Открих и следа от овлажняване върху периферията на задния капак на водолазния компютър, но този факт води само до предположения за проникването на влагата в корпуса на този SUUNTO D4i, без да го доказва. Изхождайки от дългогодишния си опит в техническото обслужване на водолазна екипировка, мога да кажа, че повечето производители на подводно оборудване със защита чрез херметизация, като водолазни часовници, водолазни компютри, електронни дълбокомери, водонепроницаеми боксове за фотокамери и видео оборудване, не приемат за своя отговорност нарушаването на херметизацията на съответното устройство, дори и през периода на търговските гаранционни условия. Мотивите за подобен отказ са няколко, но не са предмет на тази публикация.

Автор: Николай Митев, 05/2019

НЕВИДИМИТЕ КРИСТАЛИ И ФУНКЦИОНАЛНАТА НЕИЗПРАВНОСТ НА ВОДОЛАЗНИЯ РЕГУЛАТОР

 Повреди на водолазната екипировка рядко се превръщат в основна причина за инциденти под водата и в изолираните случаи на такива неизправности най-често последните са свързани с LP инфлаторите на водолазните стабилизатори (BCD) и не толкова с водолазните регулатори, но Divers Alert Network съобщават за един случай, от който могат да се направят важни заключения и препоръки за безопасност. За щастие водолазът, засегнат от обстоятелствата не е пострадал, но ако е бил с лабилна психика или неопитен, инцидента вероятно би завършил фатално. От пръв прочит на рапорта прави впечатление факта, че водолазната бутилка е съдържала значително количество дихателен газ, когато водолазният регулатор е започнал по-слабо да подава въздух и след това внезапно е спрял притока на такъв към водолаза. Последвалата инцидента техническа експертиза на водоланото оборудване открила наличието на значително количество жълти на цвят кристали, които са се образували във вътрешността на LP шланга на водолазния регулатор и са навлезли в инжектора на втората му степен, причинявайки плътно запушване на еднопосочния клапан за подаване на дихателен газ. hose 01Шлангът не е имал никакви външни белези за критично износване, но е бил в експлоатация от няколко (?) години. Направеното от Divers Alert Network проучване разкрило и други подобни случаи, отбелязани на различни места сред водолазните общности на световната карта, което от своя страна предизвикало внимателно проучване на първопричината за такава опасна техническа неизправност на водолазния регулатор. Направените консултации с различни производители на водолазна екипировка изяснили едно твърде важно обстоятелство и то е, че шланговете на водолазните регулатори трябва да се подменят през 5 (пет) години, особено тези, които имат оплетка и биват използвани предимно в тропически морски условия. В допълнение станало ясно, че има значителни злоупотреби с търговските марки на реномирани производители, отпечатани върху  водолазно оборудване със съмнителен произход и качество на изработката.  hose03Един любител водолаз, инженер в американска компания, предложил да извърши безплатни технически изпитания на различни по произход LP шлангове за водолазни регулатори с оплетка, като за целта на тестовете подложил водолазното оборудване на вредни външни фактори и ускорено стареене. Наблюденията показали следния резултат; шланговете, изработени от термопластичен полиестер-полиуретан (polyester TPU) се повредили при експерименталните условия, а тези, които били изработени от термопластичен полиетер-полиуретан (polyether TPU) издържали на вредните фактори.

От 2008 година, реномираните производители на водолазна екипировка, изискват от техните доставчици документални доказателства (сертификати), че материала използван за направата на шлангове е именно от втория, посочен по-горе вид.

 КАКВО ПРИЧИНЯВА РАЗЛАГАНЕТО НА ШЛАНГОВЕТЕ?

Разграждането на полиестерния материал, от които са изработени някои нискоценови LP шлангове на водолазни регулатори е процес на хидролиза в комбинация с наличието на химикали или на бактерии във вътрешността на гъвкавите връзки. Смолистообразните частици, производни на този де градивен процес се превръщат в жълти на цвят кристали, поради многократните температурни разлики, като нагряване от пряка слънчева светлина и последващо рязко охлаждане от струята на сгъстения дихателен газ, на които са подложени шланговете. hose 02Изменчивата текстура на кристалите е предпоставка същите да се натрупват или по вътрешния диаметър на шланга или на изхода му, през който могат да преминат в еднопосочния клапан на инжектора на втората степен на водолазния регулатор. Последното ще причини внезапно спиране на притока на дихателен газ. Утвърдените производители на водолазна екипировка своевременно са предприели съотвени мерки, чрез които да повишат качествения контрол, спрямо използваните материали, но тези не са достатъчни, за да се разреши напълно потенциалния проблем. Направените изпитания и събраната статистическа информация дават основание да се счита, че при температура на въздуха 30°C и околна среда с висока влажност, състоянието на polyester TPU LP шланговете много бързо се влошава. Стандартните процедури за безопасна водолазна  практика утвърждават необходимостта от регулярна инспекция на шланговете на водолазния регулатор, но липсата на външни белези за износване, не означава непременно функционална изправност.hose05

 ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Проучванията на Divers Alert Network доказват, че повечето от  LP шлангове за водолазни регулатори показват признаци на разлагане за период по-кратък от 5 (пет) години.

Водолазите да проявяват интерес относно производствения материал на шланговете, когато си купуват водолазен регулатор.

Редовно да проверяват сантиметър по сантиметър гъвкъвостта на шланговете на своя водолазен регулатор и ако установят промяна на същата, т.е втвърдяване на материала, да подменят шланга с нов, дори и стария да няма външни белези от износване.

Превод: Николай Митев, 02/2019         

СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА ВОДОЛАЗЕН РЕГУЛАТОР AQUALUNG CALYPSO CLASSIC

Може би сте чували за единични случаи във вашата водолазна практика, когато на някому се е налагало да използва услугите на компресорна станция със съмнителен статут и техника, която изглежда подозрително и лошо поддържана.  Ако съм прав в своите предположения, бих искал да ви предупредя за последствията от такива компромиси с качеството на дихателния микс, които са разрушителни за белите дробове на водолаза и  за личната му водолазна екипировка, най-вече за водолазния регулатор и за водолазните танкове. Неотдавна ми се наложи да извърша пълна сервизна профилактика на три водолазни регулатора, използвани многократно от водолази, които се спускат под вода за улов на рапани. Според техния разказ, относно водолазната им практика, стана ясно, че от няколко години използват услугите на две компресорни установки, разположени на север от град Варна.  Уверявам ви, че два от тези регулатора продължаваха да функционират само поради техническия бутален вид на първата степен. Винаги съм твърдял, че регулаторите AQUALUNG са много надеждни и прецизно изработени механизми. Изпробвал съм лично почти всички модели на марката и в различни подводни условия. Познавам детайлно тяхното устройство и съм виждал високотехнологичния процес на тяхното производство във Франция. Признавам пристрастието си към AQUALUNG, но имам много сериозни основания за същото.

Моделът AQUALUNG CALYPSO CLASSIC е феноменално опростен технически водолазен регулатор, който може да продължава да функционира и при липса на всякаква поддръжка. Частният случай доказва това твърдение за пореден път. Водолазният регулатор е бил използван многократно в комплект с водолазни танкове, които са били пълни с въздух, чийто химически примеси биха могли да бъдат използвани с диверсионна цел, но не и за безопасна употреба при водолазни спускания. Филтърният конус на водолазния регулатор беше капсулован в окиси, а гнездото му изпълнено с лепкав клей от машинно масло, което беше проникнало в цялата камера за високо налягане на първата степен. Единствено простото устройство на последната   позволяваше тя все още да функционира, въпреки солидните замърсявания в интериора. Маслените депозити от замърсения въздух, поради високото налягане и температура при сгъстяването му, бяха проникнали  и във втората степен на водолазния регулатор, където са се втвърдявали върху дребните елементи на всмукателния механизъм до степен такава, че същите се чупеха при разглобяване, въпреки предварителната и старателна подготовка за този процес. AQ Cal Classic II stageЛесно е да се предположи, че ако замърсяванията на дихателния възду са достигали до втората степен на водолазния регулатор, то същите са били вдишвани и в белите дробове на водолаза. Твърди налепи от машинно масло се бяха образували и в миниатюрния нипел на контролния манометър на водолазния регулатор, което е причинявало пропуск на въздух, а самият елемент (нипел) трябваше да бъде подменен с нов. За мен беше смайващо обстоятелство да установя, че показанието за изходно средно налягане на първата степен на този водолазен регулатор Aqualung Calypso Classic, беше едва няколко десети извън технологичните норми на произодителя, въпреки безобразно лошото състояние на това водолазно оборудване.

Автор: Николай Митев, .06/2018

СОФТУЕРНА САМОЗАЩИТА НА ВОДОЛАЗНИТЕ КОМПЮТРИ SUUNTO.

На 14.08.2016 година във водолазната работилница на VODASPORT ми донесоха водолазен компютър SUUNTO D6i със сериен номер 438…62, който имаше ограничена оперативност на менюто и поради това неговия ползвател предявяваше претенции за рекламация на устройството, което все още беше в срок на гаранционно покритие. Още при първичния преглед на записа от последното водолазно спускане, проведено в рамките на предходния ден, аз открих показания за грубо нарушаване на скоростта на изплуване от дълбочина 9.9 метра след престой под водата 00:36 часа до степен такава, че декомпресионният алгоритъм на компютъра е наложил на водолаза двуминутен престой на 4 метра дълбочина, за да се забави тази ракетна скорост към повърхността. Уви, той беше пренебрегнал дори и това разписание. Грубото нарушение на правилата за безопасно изплуване е довело до появата на грешка в софтуерната функция на водолазния компютър, която всъщност служи за защита на неговата памет. Всички производители на водолазни компютри в настоящето, в това число и SUUNTO, залагат на много прецизни математически модели в разраборката на декомпресионния алгоритъм на техните устройства, което го прави същевременно толерантен към времената на подводен престой, но и твърде рестриктивен към темпото на изплуване, затова водолазите са длъжни не само добре да знаят общоприетите правила за правилна декопресия, но и в подробности да са запознати със софтуерните параметри и оперативни възможности на техните водолазни компютри. Така ще избягват не само възможни щети на тази част от личното им водолазно оборудване, но и увреждане на собственото им здраве, което е далеч по-важно. Декопресионната теория в подготовката на водолаза не е просто формална част от неговото обучение, а дял който има съществено значение за неговата безопасна и дългогодишна подводна практика. Съветвам всеки да се обръща към специалист, ако забележи и минимално отклонение в оперативността на своя SUUNTO водолазен компютър и да не се опитва да предприема самостоятелни мерки.

Нарочно не изписваме целия сериен номер на водолазния компютър, за да спазим търговската етика към неговия собственик.

 Автор: Николай Митев, 08/2016

ПОВРЕДА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МОДУЛИ НА ДВА ВОДОЛАЗНИ КОМПЮТЪРА SUUNTO D6i.

Тези водолазни компютри Suunto D6i с номера 710…599 U и 851…200 U, бяха оставени в нашата водолазна работилница на 01.08.2016 за смяна на батерии, но всъщност установихме, че електронните модули и на двете устройства са повредени, след като в продължение на повече от двадесет и четири месеца са били неизползвани и съхранявани с напълно изтощен заряд. Според приносителя на водолазните компютри, същите не са били подлагани на лъчение от никакъв характер – битов или индустриален – та затова не можа да ни подскаже някаква полезна информация, обясняваща необичайното им състояние. Определям го като такова, защото и двата водолазни компютъра имаха напълно идентична повреда при все, че са собственост на членове от едно семейство, които видимо са полагали добри грижи за своите водолазни инструменти. Това се установи от внимателния оглед, които направихме по време на предварителните проверки. Външният вид на водолазните компютри беше безупречен. Върху корпусите им почти липсваха обичайните следи, които остават при употреба, до степен такава, че изглеждаха, като извадени от витрина. И все пак, модулите им бяха повредени напълно. Според твърденията на приносителя, водолазните компютри не са били използвани много пъти под вода до времето, в което са изгубили своята мощност, но след това за дълго са били оставени с изтощени батерии, както споменах вече по-горе. Интериорът на двете устройства също беше в перфектно състояние и нямаше никакви следи от нарушена херметизация или от некомпетентна намеса. След като изчерпах своите познания, умения и опит, за да възстановя функцията на тези водолазни компютри Suunto D6i, аз изпратих писмо до техническия отдел на производителя и помолих за съвет. Те ми отговориха, че нямат регистриран такъв случай в тяхната база данни и аз останах отново сам в предположенията си. Моят извод е, че причината за повредата на модулите се крие във вредното влияние на електро-магнитно поле, източника на което е останало скрито и неизвестно за притежателите на водолазните компютри. Така че, отправям призив към всички водолази да избират внимателно местата за съхранение на своите подводни електронни устройства.

Нарочно не изписваме целите серийни номера на водолазните компютри, за да спазим търговската етика към техните собственици.

 Автор: Николай Митев, 08/2016

СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА ВОДОЛАЗЕН РЕГУЛАТОР AQUALUNG CALYPSO

На трети април две хиляди и шестнадесета година, във водолазната работилница на VODASPORT беше изпратен за профилактика водолазен регулатор Aqualung, модел Calypso, версия Yoke с идентификационен номер 60…580. Всички белези по външния вид на водолазното оборудване показваха нуждата от такова сервизно обслужване, но състоянието на скритите в интериора елементи на водолазния регулатор беше много по-лошо. По повърхността на буталото и пружината в първата степен имаше плътни варовикови и солни налепи, но учудващо, тези солидни замърсявания не бяха причинили втвърдяване на уплътнителните пръстени и в двете камери. Средното налягане в първата степен на водолазния регулатор беше завишено с една единица и половина над допустимите заводски норми, но нямаше пропуск на въздух под налягане. Беше очевидно, че за този водолазен регулатор не са били полагани адекватни грижи, но голямата и неприятна изненада за мен беше положението, в което ме постави състоянието на втората степен, след като я отворих за преглед. Като оставим настрана солните депозити по инжекторната глава и биологичните налепи по мембраните и въздухоотводните улеи, най-много ме впечатлиха следите от насмолявания в основата на преходната резба между главата на инжектора и външната упорна гайка. Плътната и лепкава консистенция на това замърсяване ме накараха да потърся причината за появата му чрез разговор по телефона с ползвателя на водолазния регулатор, чието име ще запазя в тайна по разбираеми причини. Оказа се, че това лице е закупило водолазния регулатор преди около десет години и е използвал въпросното водолазно оборудване чрез surface supply бордови компресор или от така нареченото „наргиле“. За целия този период от време, никога не е предоставял водолазния регулатор за сервизна профилактика. За мен часовете на подводна експлоатация на оборудването останаха неизвестни, но бях изумен от факта, че този водолазен регулатор все още фукционираше и при това без да „прави“ free flow ефект. Използвах целия си набор от почистващи химикали, с които разполагам във водолазната работилница на VODASPORT, както и серия от ултразвукови интервенции, за да остраня напълно всичките тези замърсявания по елементите на водолазния регулатор, но въпреки това не успях да разглобя инжекторната глава на съставните й части, както се полага по сервизните стандарти за извършването на пълна профилактика. Уведомих ползвателя на водолазното оборудване, че не мога да продължа с по-нататъшни опити да завърша обслужването на регулатора, защото рискувам да спукам пластмасовия корпус на втората степен, а това е недопустимо. Най-вероятната причина, според мен, за образуването на смолните налепи е замърсения въздух, подаван от бордовия компресор на плавателния съд. С течение на времето, същите са прониквали все по-дълбоко и са се втърдявали върху повърхността на елементите на водолазния регулатор. Тези, които бяха полепнали по резбата на инжекторната глава са станали най-плътни и неподатливи на почистване. В заключение бих искал да заявя, че употребата на водолазния регулатор чрез несвойствено приложение може да доведе до сериозни щети на самото водолазно оборудване , а в някои случаи и да застраши здравето и живота на водолаза. Обединяването на конвенционален водолазен регулатор в surface supply система за подаване на сгъстен дихателен въздух, подлага на по-голямо механично натоварване първата и втората степени, отколкото е предназначението им. Това води до преждевременно „изморяване“ на буталната или диафрагмената пружина, както и на тази, скрита в шпулата на инжекторната глава. Седлата се подбиват от претоварването и на свой ред започват да пропускат сгъстен въздух.

Нарочно не изписваме целия сериен номер на водолазния регулатор, за да спазим търговската етика към неговия собственик.

 Автор: Николай Митев, 05/2016

СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА ВОДОЛАЗЕН КОМПЮТЪР SUUNTO GEKKO # 9…03

Този водолазен компютър SUUNTO Gekko със сериен номер 9…03, беше изпратен в работилницата на VODASPORT на 21.11.2014 година със следното описание за дефект, констатиран от ползвателя на уреда: не отчита дълбочина при гмуркане в басейн.

В разговора, проведен между нас и собственика на водолазния компютър SUUNTO Gekko се установи, че този проблем с нарушена функционалност в показанията за дълбочина се е появявал и преди еднократно, като по онова време, водолазният компютър е бил даден за сервизно обслужване в търговски обект за водолазно оборудване в град Пловдив, чието наименование ще запазя в тайна, но който не е оторизиран от SUUNTO да извършва такава дейност. След тримесечен престой, според твърденията на ползвателя на устройството, този водолазен компютър SUUNTO Gekko е бил върнат на притежателя му, като „техникът“ от търговския обект е обяснил, че е направил нужната сервизна профилактика на водолазния компютър, в резултат на която е отстранил проблема и при това е сменил батерията.  При предварителната проверка, който ние извършихме във водолазната работилница на VODASPORT, установихме, че оперативното меню на устройството функционира в стандартните си граници и позволява достъп до всички директории. Водолазният компютър беше настроен за експлоатация в режим Dive, а не в режим Gauge, както се полага да бъде, ако същият ще се използва за кратковременни гмуркания и особено на малка дълбочина. В Log book записа на последното спускане имаше регистрирана дата и час, но нямаше вписани други показания от профила на гмуркането. В паметта на водолазния компютър има записани седемдесет и едно гмуркания, най-дълбокото от които е проведено до тридесет и шест метра под водата. Suunto Gekko_03_broken ringСлед отварянето на отсека за батерията, констатирахме явни следи от изключително груба и некомпетентна намеса от лице, което няма никакво понятие от процедурите и правилата, които трябва да се спазват при подобна интервенция. Както се вижда от приложените снимки, затворния пръстен е счупен, би-полюсните контактори са надраскани, липсва упорната пластина, батерията няма заряд, въпреки че показва напрежение от три волта, а целият интериор е силно омазнен с неподходяща по състав грес. Освен това, защитният борд на улея на уплътнителния пръстен е наранен, което застрашава директно херметизацията на водолазния компютър. Suunto Gekko_03_board damageСамият пръстен, също има повърхностни нарушения и не е бил подменен. Водолазните компютри SUUNTO са много надеждни електронни инструменти, но само когато се експлоатират, поддържат и обслужват технически правилно. Мисля, че този случай не се нуждае повече от коментар.

Не изписваме целия сериен номер на водолазния компютър от етични съображения към неговия собственик.

VODASPORT, 11/2014

СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА ВОДОЛАЗЕН КОМПЮТЪР SUUNTO D9 #517…06

Водолазният компютър беше доставен във водолазната работилница VODASPORT на 10.05.2016 година с описание за функционална повреда след смяна на батерията от ползвателя на устройството. При предварителния външен оглед на водолазния компютър установихме, че “Mode” бутона е с амортизиран механизъм, който трудно контактува с електронния блок. По корпуса на водолазния компютър имаше обичайни следи от употреба, без видими дълбоки наранявания от удари или от охлузвания. Устройството не функционираше, задният капак не беше притегнат на позиция, а навсякъде по полюсните пластини и върху електронния блок в интериора открихме ясни пръстови отпечатъци, които удостоверяваха, че водолазния компютър е бил отварян от некомпетентно за целта лице. Проверката на софтуерния запис ни показа вписана грешка за пропуснато декомпресионно стъпало на 44 метра дълбочина при водолазно спускане на 62.3 метра. Регистрираното дънно време беше 553 минути. Такива абсурдни данни се появяват при необратима повреда на електронния модул на водолазния компютър. Причината за тази повреда остана неизвестна за нас, защото не ни бяха предоставени данни за контакт със ползвателя на устройството.

Нарочно не изписваме целия сериен номер на водолазния компютър, за да спазим търговската етика към неговия собственик.

 Автор: Николай Митев, 30./2014

СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА ВОДОЛАЗЕН КОМПЮТЪР SUUNTO D4 #112…47…

Отново след извършена смяна на захранваща батерия на  водолазен компютър SUUNTO D4 със сериен номер 112…47…, предприета собственоръчно от ползвателя на същия без да бъдат спазени производствените стандарти за тази процедура, е била причинена фатална повреда на електронния блок на инструмента.

Водолазният компютър беше доставен в работилницата на VODASPORT на 26.03.2014 за техническа експертиза и препоръка за ремонт. Според предварителното обяснение на неговия ползвател, при подмяната на батерията на 21.03.2014, която се явява първа такава манипулация след първоначалното активиране на устройството, уплътнителният пръстен на затворния капак не е бил подменен, а само третиран със смазка, предназначена за употреба при поддръжката на боксове за фотокамери. На 25.03.2014 година, водолазният компютър SUUNTO D4 е бил поставен в стъклен съд с вода и внесен в рекомпресионна барокамера. Инструментът е бил подложен на налягане равно на седем атмосфери по време на симулативно водолазно спускане до шестдесет метра дълбочина. Непосредствено след завършването на този експеримент, ползвателят на компютъра е забелязал кондензно петно под стъклото на екрана, а  по-късно е установил и нарушения във функционалността на устройството, които се проявили, като кратковременни прекъсвания в електрозахранването му и внезапни превключвания в режим “dive” с динамични показатели. След извършения от нас обстоен преглед на дефектиралия водолазен компютър и проверка на техническото му състояние установихме, че вследствие наводняване на корпусния интериор се е получила електрошокова „утечка“ по интегралната пътека към главния изчислителен блок , която е причинила непоправима щета на последния елемент и на двата (data transfer / depth transducer) сателитни сензора . Херметизацията на корпуса е била нарушена, защото уплътнителният пръстен на затворния капак не е бил подменен, а само прекомерно омазнен с неподходящ лубрикант, съдържащ силиконова грес. Поради блокиран софтуер, не успяхме да установим до каква степен е повлияно отрицателно върху алгоритъма на същия, но можем да подозираме, че приложения режим на рекомпресия/декомпресия не съвпада с параметрите на RGBM модела на SUUNTO. Още повече, че така създадената хипебарна среда около дълбочинния сензор на водолазния компютър е нетипична, като въздействие върху чувствителния елемент, което допълнително е допринесло за нарушената му функционалност.

Не изписваме целия сериен номер на водолазния компютър от етични съображения към неговия собственик.

VODASPORT, 04/2014

ВАЖНИТЕ БУТОНИ

Бутоните на водолазните компютри SUUNTO представляват прости електрически контактори вложени в пружинни механизми, които са затворени в капсула от неръждаема стомана. В гнездата на бутоните има микроскопични силиконови пръстенчета, обезпечаващи тяхната херметизация. Въпреки крехката си конструкция, тези деликатни елементи на водолазния компютър са доста устойчиви на многократна експлоатация. Колко дълго ще функционират безпроблемно, зависи както от честотата на тяхната употреба, така и от силата, с която ги натискате. С времето пружините се амортизират и омекват, което причинява видимо потъване на бутона. Това е признак, че същият трябва да бъде сменен при първа възможност, дори и все още да „прави“ контакт с вътрешния блок. В противен случай може да предизвикате неизправност на водолазния компютър, чието отстраняване е по-скъпо от поставянето на нов бутон. Да оставим настрана риска от проникване на влага във вътрешността на корпуса, следствие износване на силиконовите пръстенчета.

VODASPORT, 02/2014

СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА ВОДОЛАЗЕН КОМПЮТЪР SUUNTO D4 #003…26…

На 29.01.2014 във водолазната работилница на VODASPORT беше доставен водолазен компютър SUUNTO D4 със сериен номер 003..26… за техническа експертиза относно неизправност на устройството и ремонт. Според описанието на ползвателя, водолазният компютър SUUNTO D4 е започнал да се самоизключва периодично в хронометричен режим, след като два месеца преди по-горе упоменатата дата е бил обслужен в часовникарско ателие за смяна на батерия. Нашата проверка в базата данни и регистъра на работилницата установи, че този водолазен компютър е бил изпращан при нас за сервизна профилактика само веднъж на 04.11.2011 година. Протоколните „входящи“ тестове, на които подлагаме всяко водолазно оборудване при постъпването му в работилницата, ни подсказаха вероятната причина за неизправността на водолазния кмпютър.  Последвалият щателен оглед на интериора на устройството и проведените замервания, не само че подтвърдиха нашите предположения, но и установиха нанесена непоправима повреда на вътрешния модул. Открихме мазни пръстови отпечатъци по всички позлатени повърхности на електронния блок и по електрическия венец на затворния капак, счупен електрически контактор и значителни замърсявания в улея на основния уплътнителен пръстен, който по всяка вероятност не е бил подменен, след последното отваряне на водолазния компютър за смяна на батерия. Този пропуск е недопустим, според производствените стандарти на SUUNTO и застрашава херметичната устойчивост на корпуса. Поставената в часовникарското ателие батерия, също не отговаряше на изискуемите норми. Направените от нас измервания, установиха слабо напрежение (<2.4V) и крайно изтощен токов заряд. В резултат на тази некомпетентна намеса и причинените щети, ремонтът на водолазния компютър SUUNTO D4 изисква цялостна подмяна на вътрешния модул, трансмитер за контак с вода и пренасяне на данни, дистанционни и уплътнителни пръстени, както и поставяне на нова батерия. Всеки би могъл да предположи, че ценовата разлика между цялостен ремонт и регулярна сервизна профилактика на SUUNTO водолазен компютър в работилницата на VODASPORT, която включва, както смяна на батерия и основен уплътнителен пръстен, така и пълно вътрешно и външно корпусно почистване, ще бъде голяма.

Техническото обслужване на SUUNTO електронни измервателни инструменти трябва да се извършва САМО от квалифицирани техници в упълномощен SUUNTO сервизен център. В противен случай подлагате на риск самото оборудване и вашата здравословна безопасност.

 Не изписваме целия сериен номер на водолазния компютър от етични съображения към неговия собственик.

VODASPORT, 02/2014

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ И ГРИЖИ ЗА ПЪРВАТА СТЕПЕН.

Водолазите са склонни несъзнателно да подценяват грижите за този компонент от водолазния регулатор, асоциативно свързвайки безпроблемното дишане от последния само с вторите степени, което е погрешно. Функцията на втората степен е производна от тази на първата и всъщност когато се появят смущения или неизправности в общото състояние на водолазния регулатор, причината най-често се крие в първата степен. Ето защо е важно, при подобни обстоятелства, да се потърси компетентната помощ на квалифициран техник на водолазно оборудване, който да извърши съответната проверка и да излезе със становище, какво е нужно да се направи, за да се отстранят нередностите. Първичният стремеж на водолазите, често следван от тях, сами и на място да отворят с подръчни средства втората степен, за да „установят“ каква е причината за неизправността на регулатора е измамен. Дори може допълнително да влоши техническото състояние на оборудването или да причини материални щети, ако ползвателят реши да продължи с „майсторския“ си експеримент.

В тази статия ще си позволя да ви поднеса няколко важни съвета и напътсвия, свързани с правилната грижа за първата степен на вашия регулатор, като същевременно ще обясня, защо някои широко разпространени практики, в това отношение, са всъщност противопоказни.

Regulator-first-stage-APEKS

-Никога не натягайте връзките, когато навивате накрайниците на шланговете в портовете на първата степен, защото това води до сплескване на уплътнителните пръстени и до по-скорошната им амортизация. Вътрешната резба на изходните гнезда (портовете), също може да бъде увредена, следствие пренатягане. Всъщност, тази механична процедура трябва да се извършва само „на ръка“, а ако използвате инструмент, не упражнявайте сила по-голяма от тази на двата ви пръста.

-Колкото повече е възможно, избягвайте да оставяте регулатора под налягане, преди или в края на водолазните спускания, защото това излишно подлага на голямо напрежение пружините и седлата на двете степени, особено на първата. Установете си правилото да свързвате регулатора с крана на водолазната бутилка само за кратковременна проверка на техническото му състояние или непосредствено преди началото на водолазното спускане.

-Повдигането и пренасянето на водолазната бутилка, чрез захват на първата степен на регулатора, когато същата е свързана с крана е АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛНО. Отнася се и за двете версии (DIN и Yoke). Много е важно своевременно да предупредите за това вашите помощници на мястото на водолазното спускане.

-Когато свързвате първата степен на регулатора с крана на водолазната бутилка, използвайте само силата на пръстите на ръката си. НЕ ПРЕНАТЯГАЙТЕ. Ако първата степен е DIN версия, внимавайте как подвеждате конектора, защото навиването накриво може да повреди стъпките на резбата му. При употреба на DIN адаптер, която може да ви се наложи при водолазни ваканции в районите на двата американски континента, където масово са разпространени водолазни бутилки с фиксирани Yoke изходи на крановете, спазвайте следната последователност при сглобяването на водолазното оборудване; първо поставете стабилно DIN адаптера върху крана и след това свържете с него DIN конектора на първата степен на регулатора. При разглобяването, процесът е в обратен ред.

-„Продухването“ на първата степен с въздух под налягане, след като е била демонтирана от крана на водолазната бутилка в края на водоланото спускане, може да форсира влага в нейните камери, която в последствие ще се превърне в солни или калциеви депозити върху вътрешните елементи. Нещо повече, част от тази влага ще бъде „отправена“ през HP шланга към интериора на манометъра или на електронния трасмитер на вашия air-integrated водолазен компютър. Това ще причини щети, които са скъпи за поправяне. Някои модели първи степени на AQUALUNG са снабдени с ACD (Automatic Closure Device) устройство, което представлява пружинен механизъм, вграден в ствола на DIN конектора и който автоматично затваря прохода към филтъра, веднага след като се освободи налягането в първата степен. Това е много полезна защитна иновация, патентована от производителя. За да подсушите екстериора на първата степен на вашия регулатор използвайте кърпа, а не въздух под налягане. От друга страна, практиката за бързо и кратко „продухване“ на крана на водолазната бутилка, преди да скачите към него първата степен, е правилна и полезна, защото така се изчистват възможните запрашавания и влага от изхода на същия. ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕДНОТО НЕ ГО ПРАВЕТЕ, АКО БУТИЛКАТА Е ЗАРЕДЕНА С ОБОГАТЕНА ДИХАТЕЛНА СМЕС ИЛИ С ЧИСТ КИСЛОРОД ЗА ДЕКОМПРЕСИЯ, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТЕ ЕКСПЛОЗИЯ!

-Ако първата степен на вашия регулатор е предназначена за употреба в студени води, което означава, че интериорът на нейната MP камера е външно затворен за контакт с околната среда, то тогава е допустимо да я потапяте в сладка вода, за не по-дълго време от 5 минути, след края на водолазното спускане, но само с много добре поставена предпазна шапка върху филтърния проход. В случай, че се съмнявате в последното, само я изплакнете с течаща вода. При тази процедура, по-горе упоменатите ACD модели първа степен на AQUALUNG са най-сигурно защитени от възможно проникване на влага. Това правило се отнася и за всички други разновидности на първи степени. Трябва добре да измивате вашия водолазен регулатор, когато е бил използван и в басейн, защото химическото съдържание във водата има съставки, които са вредни за елементите му.

-В процеса на разглобяване на водолазното оборудване, ако не можете да развиете DIN конектора на първата степен на регулатора, в никакъв случай не насилвайте ръкохватната ролка. Най-честата причина за това „затягане“ е остатъчно налягане в регулатора, което може да се генерира от не напълно затворен или повреден кран на водолазната бутилка. Проверете за последното и ако е необходимо, помолете някой да държи байпасните бутони на вторите степени натиснати, докато вие се опитвате да развиете ролката на DIN конектора. Употребата на помощни инструменти е НЕДОПУСТИМА, защото ще доведе до нараняване или повреда на първата степен.

Автор: Николай Митев, 02/2014

КОМБИНИРАН РЕГУЛАТОР

Тенденцията за търговия с употребявано водолазно оборудване, чрез Интернет, продължава да нараства и вероятно ще става все по-интензивна. Съвременните експресни, куриерски услуги, особено в ЕС зоната, улесняват обмена на различни елементи от екипировката, което допълнително стимулира , както продавачите, така и купувачите. Електронната търговия предлага широк избор на артикули и многообразие в цените, особено за употребявани компоненти на водолазно оборудване. От евтините аксесоари, през водолазните компютри и регулатори, та чак до DPV-та и други специални подводни устройства – всичко се предлага и всеки се стреми да си продаде екипировката на всяка цена. Рискът обаче, за това в какво техническо състояние е предлаганото водолазно оборудване, си остава изцяло за сметка на купувача. На този пазар гаранционни условия няма. Във водолазната работилница на VODASPORT понякога пристигат за сервизно обслужване водолазни регулатори с комбинирани, от различни производители, първа и втора степени, а напоследък зачестиха въпросите към нас, дали подобни конфигурации са допустими. Затова сметнах за необходимо да напиша тази статия, в която ще изразя своето мнение от техническа гледна точка.

Лекотата на дишане, което водолазът получава чрез водолазния регулатор и неговата стабилна функционалност зависят от множество фактори, но тук аз ще обърна внимание само на два – съпоставимостта между първата и втората степени и оптималното им балансиране, като комплексна единица. Моят отговор на въпроса, допустимо ли е да се свързват в комплект различни марки степени е утвърдителен в общ план, но подобно асамблиране на водолазен регулатор трябва да се избягва по принцип, защото е компромисно и неговото сервизно обслужване винаги е по-скъпо. Производители, като AQUALUNG и APEKS, предлагат водолазни регулатори с втори степени, които са почти идентични в своя технологичен дизайн и това позволява добра комбинативност при серийните модели на двете марки, но тази съпоставимост може да се счита за изключение. Като цяло, по-старите модели втори степени на различните производители на водолазни регулатори са изработени с устойчиви корпуси и проста механика, която веднъж балансирана правилно, може дълго време да функционира надеждно  без да предизвиква free –flow. Такива ретро модели добре се комбинират с всякакви съвременни първи степени, особено когато са  предназначени като резервни. Трябва да се има предвид, че ако възнамерявате да купувате такъв модел on-line, може да се окаже необходимо след това да се извърши техническа оценка на състоянието на втората степен и вероятно да се наложи на същата да се направи пълна сервизна профилактика. Има редки случаи, в които  се установява, че е нанесена непоправима повреда на оборудването, която се дължи на счупен детайл от корпуса или от механиката на втората степен, а подмяната на частта е невъзможна, защото моделът отдавна е спрян от производство. Когато си избирате втора степен on-line, трябва да  внимавате и за посоката на шланга, тъй като може да е ориентирана наляво, без опция за обръщане. Това поне лесно може да се разбере, дори само на снимка.

Прецизната балансировка на водолазния регулатор изисква определена  унификация между неговите елементи. Например, втори степени с „cracking“ контрол устройства работят оптимално, когато са в комбинация с балансирана диафрагмена първа степен, защото последната е много чувствителна към вариациите на средното налягане в системата и към интензивността в дишането на водолаза, т.е. функцията за динамична настройка на втората степен, каквато е по-горе упоменатата, е възможно да се използва само в такава комбинация. Най-новото поколение диафрагмени първи степени, могат да бъдат от типа с така наречения „свръх-балансиран“  технологичен дизайн, който „изравнявя“ лекотата в подаването на дихателна смес при водолазни спускания и на много големи дълбочини, без да създава предпоставки за free-flow. Това се постига чрез пасивна промяна в средното налягане в камерата на първата степен, което леко се понижава, когато сумарното налягане на околната среда започне да превишава 13 ATA. Това не бива да ви води към погрешното заключение, че ако присъедините какъвто и да е модел на втора степен към такъв тип първа степен, ще си осигурите леко и безпроблемно дишане от водолазния регулатор. Бутален вид първи степени могат безпроблемно да се комбинират с различни базови модели втори степени, но не са толкова чувствителни, като диафрагмените, затова е безполезно и непрактично да се свързват с втори степени от висок клас.

В заключение мога да кажа, че конфигурирането в един комплект, на първа и втора степени от различни марки, трябва внимателно да се обмисля, особено по отношение на основната употреба на водолазния регулатор. Нещо повече, прецизната балансировка на водолазния регулатор, изисква не само да има технологична съпоставимост между неговите отделни елементи, но и определена линейност в процеса на настройката на комплекта, която не може да се постигне, ако няма нужната унификация между първата и втората степени. Неправилната балансировка на регулатора може да доведе до смущения в неговата функционалност под водата.

Автор: Николай Митев, 02/2014

ВОДОЛАЗНИЯТ РЕГУЛАТОР- ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ.  

Във водолазната работилница на VODASPORT периодично се обслужват различни конфигурации на водолазни регулатори, стари и нови модели на различни производители, повече или по-малко употребявани, но ни прави впечатление, че доста притежатели на водолазното оборудване не спазват правилните норми за поддръжка и съхранение на този толкова важен елемент от същото, затова публикуваме десет основни процедурни правила.

1.Винаги поставяйте плътно предпазната шапка върху филтърното легло (за Yoke стандарт) или капачката (за DIN стандарт) на първата степен на регулатора, когато същият не е в употреба или му предстои да бъде измит.

2.Масово разпространената практика да се „подсушава” първата степен на регулатора, след излизане от водата, чрез „издухване” с въздух е НЕПРАВИЛНА. Използвайте кърпа или друг текстил за тази цел.

3.Ако регулаторът е бил използван в морска вода или в такава със съдържание на хлор (басейни), същият трябва да бъде потопен в чиста топла вода поне за 5-10 минути и след това обилно изплакнат, преди да бъде оставен на съхранение. Докато се намира в съда с топла вода, периодично раздвижвайте осовите или ролковите контролери на вторите степени, ако същите са снабдени с такива.

4.Никога не натискайте бутона за принудително подаване на въздух на втората степен на регулатора, докато я миете.

5.Не промивайте вторите степени със силна водна струя, особено през захапката.

6.Периодично проверявайте състоянието на уплътнителните пръстени в краищата на всички шлангове, които водят към портовете на първата степен и ги подменяйте при всяко съмнение за изсносване. Същото се отнася и за самите шлангове. Протекторите предпазват, но и крият уврежданията, така че редовно ги изтегляйте от местата им в зоните на кирбовка на накрайниците, за да проверите състоянието им.

7.Ако вторите степени на регулатора ви са снабдени с „дебит контрол”, същият винаги трябва да бъде в позиция „минимум”, когато се намирате на повърхността на водата и особено, когато скачате в нея.

8.Не използвайте никакви смазки за „подобряване” на състоянието на регулатора.

9.Не се опитвайте сами да отстранявате технически повреди, на която и да е част на регулатора, възникнали по време на употребата му.

10.Запознайте се подробно с експлоатационните и техническите характеристики на вашия регулатор и го използвайте съобразно тези параметри. Не очаквайте да ви служи на по-високо ниво и в условия, за които не е предназначен.

VODASPORT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Diving center and Equipment workshop